mandag 15. september 2008

Bloggoppgave uke 38: Språkdebatten

Du har i disse dager forberedt deg på å være en historisk person i den store språkdebatten vi skal ha på skolen denne uka. Skriv et innlegg på bloggen din der du forteller hvem du skal være i debatten, og hvilket syn denne personen hadde på språkutviklingen og språkpolitikken på 1800-tallet.

Det du skriver vil bli en refleksjon over de argumentene du vil trenge i selve debatten, så prøv å få med så mye som mulig. Bruk bilder og pekere for å underbygge påstandene dine. Hvordan ser du på denne personens syn? Er du enig eller uenig? Begrunn svaret. Du kan godt avrunde med å si litt om hva du syns om å skulle delta i en slik debatt hvis du vil.

Foto: Bergen offentlige bibliotek på Flickr

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar