lørdag 21. juni 2008

Sammensatt, det er sikkert!

Dette er en blogg for deg som er elev og tar studiespesialiserende utdanningsprogram (SSP), Vg3. Den er i all hovedsak en norskfaglig blogg. Tittelen er hentet fra et av hovedområdene i læreplanen, nemlig sammensatte tekster, et annet navn på det samme er multimodale tekster. Denne teksttypen er den vanligste av alle typer tekst etterhvert, ikke minst på Internett, og betyr at teksten består av minst to av mange mulige teksttyper, for eksempel tekst+bilde, tekst-bilde-lyd, film+musikk+tekst osv. Men det er mer ved dette ordet: "Sammensatt". Et ord som på sett og vis oppsummerer norskfagets egenart - det er et språkfag, et kulturfag og et dannelsesfag, samtidig som det norske språket er et av de viktigste verktøyene for alle som lever i det norske samfunnet. Faget rommer motsetninger til og fellestrekk med andre områder som film, musikk og kunst, men også historie, politikk og økonomi er relevant å trekke inn i diskusjoner i norsktimene. Dessuten må alle som bor i Norge forholde seg til at de er en del av et større bilde - eller verden, om du heller vil. En sammensatt verden med alle mulige ulike verdier, kulturer og tradisjoner representert. For å klare å tolke og forholde seg til alt dette er et skarpslepent språk et nødvendig verktøy å beherske. Et bilde sier mer enn tusen ord, heter det, men til syvende og sist kommer det an på øyet som ser. Hvordan tolker DU verden omkring deg? Det er det viktigste å utforske og formidle. Du kan gjøre det på mange ulike vis; med andre ord sammensatt.

Foto: Anyaka på Flickr