mandag 3. november 2008

Bloggvurderinger for Ingunns elever

I disse dager sitter jeg og leser gjennom alt dere har skrevet på bloggene deres til nå. Dere får deretter en midtveisvurdering av bloggen som dere vil finne på norsksiden i It's Learning etter hvert som jeg blir ferdig. Den endelige vurderingen er i slutten av 1. termin, og den karakteren dere får da vil telle ca 30% på karakteren i hovedmål. Dersom dere ikke er fornøyd med det dere har gjort vil det være mulig å gå tilbake og skrive om, skrive mer og ellers redigere innleggene slik at de blir bedre. Husk å bruke pekere og bilder. Det er ganske mange som mangler innlegg på bloggen sin. For at dere skal kunne få en vurdering som dere kan bli fornøyd med venter jeg litt med å vurdere de bloggene som har store mangler. Dere kan gjøre dem ferdige i løpet av uke 45 og 46.

Hvilke innlegg må du ha skrevet for å ha en komplett blogg så langt?

Du får vurdering selv om du mangler et innlegg eller to. Men har du ikke gjort noe er det heller ikke noe å vurdere!

Foto: CC-lisensiert av niallkennedy på Flickr